ÖLÜM ANSIZIN VE HABERSİZ GELİVERİR

Son Uyarı,  Şubat 2001
 

Aziz ömürlerimiz rüzgar gibi geçiyor, yıllar sular gibi akıyor, hayat  sermayemiz gittikçe azalıyor, her gün ayrılık ve kavuşma zamanı biraz  daha yaklaşıyor: Dünyadan, akrabadan, dostlardan, meşgalelerden,  yorgunluklardan, kederlerden, imtihandan ayrılma, ahiret dostlarına,  Peygamberimiz'e, Cenâb-ı Halik'ın dîdarına kavuşma zamanı... 

Orası için ne hazırlık yapıyoruz? Bizi cennete, ebedi ve sonsuz saadete  ulaştıracak ne gibi a'mal-i sâlihamız var? Ömür muhasebemizin hasılası  ne: Kârda mıyız, zararda mı? Huzura kabul edilebilecek miyiz, iki cihan  güneşinin iltifatına nail olabilecek miyiz, Havz-ı Kevser'den içmek  nasib ve müyesser olacak mı? Cennete girebilecek, evliyaullah ve  salihlerle beraber olabilecek miyiz? Sevdiklerimize, sevimli, mutlu,  iyi, güzel bir hal üzre kavuşabilecek miyiz? 

Acaba kabirde halimiz nice olacak; mahşer günü ne gibi durumlarla  karşılaşacağız; mahkeme-i kübrâda sorgulamamız nasıl sonuçlanacak;  yüzümüz ak pak, pür-nur, pür-neşe mi, simsiyah, mosmor, buruşuk,  kırışık, gamgin, pişman u perişan mı olacak? 

Sıratı geçip cennete girecek miyiz, el'iyâzü billâh, nâr-ı cehenneme  düşüp cayır cayır yanacak mıyız? Bütün salih ve mübarek dostlardan ayrı  düşmek; kâfirlerle, zalimlerle, pis, çirkin, iğrenç, süflî, suçlu, âsi,  mücrim kullarla yan yana olmak, türlü türlü ezalara, cezalara uğramak,  yüzbinlerce sene o izbe, pis kokulu, katranlı, karanlık, irinli,  zakkumlu, işkenceli yerlerde azap çekmek ne fena yâ Rabbi! 

Ey kardeş! Gaflet uykusundan uyan, gerçekleri anla, istikbalde başa  gelebilecek felâketleri düşün, fâni cihanın aldatıcı lezzetlerine  kapılma, şeytana kanma, gafillik ve cahillikten kendini kurtar, gayrete  gel, tedbir al, İslâm'a sarıl, gerçek müslüman ol, ahiret için çalış,  kendini cehennemden kurtarmağa bak, cenneti elden kaçırma, bir saniyeni  bile boşa geçirme. Bu dünya kimseye kalmadı ve kalmayacak, sen de bir  gün mutlaka buradan göç edeceksin. 

Ölüm ansızın ve habersiz geliverir, bir gün, kim bilir nerde, nasıl, kaç  yaşında Azrail Aleyhisselâm yakana yapışıverir. Akıllı müslüman ölüme  hazırlıklı olandır; ahmak ise hevâ-yı nefsine uyup gaflette yüzen!...  Ya Rab! Bizi gafletten uyar; bize zikrinde, şükründe ve hüsn-i  ibadetinde tevfîkını refîk eyle! 

(MEC -  İslâm, Aralık 1996)

içindekiler | ana sayfa