İNNA LİLLAHİ VE İNNA İLEYHİ RACİUN

Sadık Albayrak

06.02.2001 Milli Gazete

(...) 

Es’ad Coşan, alim, fazıl ve kamil bir zattı! Onu 60’lı yıllarda, İlahiyatta “tefsir asistanı” iken tanıdık! Daha sonra, baş sağlığı dilediğimiz, babası Necati Amca ile bir müddet “Şer’i Siciller”de bulunduk ve oğlunun yaptığı ilmî ve dinî hizmetleri hayırla yad ederken, oğlu ile iftihar eden tavırlarını takdirle yad ederdik!

O zamanlar, kayınpederi merhum Zahid Kotku Hazretleri’nin dizinin dibinde oturur, İskenderpaşa’da, Ankara’dan gelip ders verir, sohbetlerde bulunurdu! Bir zaman geldi ki, “fikrî ve zikrî” önderliğini yaptığı “İslâm” dergisi ile, Türkiye’de hiç bir derginin ulaşamayacağı kadar bir tirajla, kültür ve ifranımıza hizmet ederken, kalıcı ve aydınlatıcı eserleri ile, dinî ve kültürel hayatımıza çok büyük katkıları oldu!

Öyle ki, ilmini ve irfanını yaymak, ta “dünyanın öbür ucuna” kadar ilim meşalesini taşımak için. Avustralya’ya kadar uzandı!  Demek ki, “trafik canavarı” onu, o diyarda buldu! Her zaman olduğu gibi bu sefer de, “alimin ölümü, âlemin ölümü gibidir” tevcih-i Peygamberî üzere, sevdiklerinin yanına, makam-ı ulema, varis-i enbiyanın merkadine kadar ufûl etti! Bu safhada, onun ve hocalarının çizdiği yolda, bıraktığı ilim ve irfan mirası doğrultusunda, evlâd-ü ıyali de çalışıp “hayırlı evlâd” kadar “faydalanılan ilim” yolunda, çizgiyi devam ettirecek bir nesille, yarına umutla bakmak gerekir!

Ona ve onunla birlikte, ilim ve dinî yolunda hayatını ifna edenlere rahmet diliyor, geride kalan muhibban ve müridânına sabır ve sebat niyaz ediyoruz! Mekânı cennet olsun! Necati Amca’ya da sabırlar niyaz ediyorum! “Biz O’ndan geldik, O’na döneceğiz” İnşaallah dönüşümüz, birlik ve dirlik yollarının kaynaşmasına vesile olur!

 içindekiler | ana sayfa