HİZMET YOLUNDA

Şaban Döğen

06.02.2001 Yeni Asya


“Kimbilir belki okyanusların üzerinde, uzak yerlerde vefat edeceğim.” Kırk yıllık dostu Korkut Özal, kıtalar ötesinde Hakk’ın rahmetine kavuşan hizmet öncülerinden merhum Es’ad Coşan Hocaefendi hakkında böyle söylüyor. O, kayınpederi “Zahid Kotku Efendi’nin yanına defnedilmek ister misin?” sorusuna, “Gönlüm ister, ama bilemeyiz ecel kimbilir bizi nerede yakalar” derken yukardaki cümleleri de serdetmiş.

On binlerce gencin manevi hayatını muhafazada büyük hizmetleri olan maneviyat ehlinden alim, fazıl Es’ad Coşan Hocaefendi sık sık yurt dışına, özellikle Avustralya’ya gider, hizmetlerde bulunurdu. Orada davasına gönül vermiş birçok talebesi var. Birkaç sene önce Avustralya’ya gittiğimizde güzel hizmetlerinden bahsettiler. Kendileri de oradaydı. Fakat şehirlerimiz uzak olduğu için ziyaret imkanı olmamıştı. Avustralya sohbetleri kitap haline getirilen Hocaefendinin Akra FM’de naklen sohbetler yaptığını biliyoruz.

Korkut Özal’ın da belirttiği gibi 28 Şubat irtica suçlamalarıyla dindarlar üzerine bir kabus gibi çökmüş, Hocaefendi de Avustralya’ya hicret etmiş, hizmetlerine orada devam etmişti. Rahatsız, huzursuz edilebilirdi. Herşeye rağmen burada kalamaz mıydı? O, bu yolu tercih etmiş, hizmetlerini salimen orada yürütebileceğine inanmıştı.

Demokrasi noktasında Batının küçük bir kopyası olan bu ülkede her din sahibi hiçbir engelle karşılaşmaksızın dinini rahatça öğrenebilir, yaşayabilir. Bundan dolayı ne kınanır, ne takibata uğrar, ne de sıkıntı çeker. Hatta devlet çok yönlü destekte bulunur. Mesela siz özel bir okul açacak olsanız, devletin yardım elinin hemen size uzandığını görürsünüz.

Evet, orada din ve vicdan hürriyeti kemaliyle yaşanır. Diğer İslâmi cemaat mensuplarının olduğu gibi Es’ad Coşan Hocaefendinin talebeleri tarafından açılan camiiyi de seyahatimiz esnasında Melbourne’de ziyaret etmiştik.

Ecel onu hizmet başında yakaladı. Cami açmak maksadıyla giderlerken yolda geçirdikleri bir trafik kazasında damadı Ali Yücel’le birlikte şehadet şerbetini tattı.

İslâma en iyi hizmetin ilimle, kitapla olduğuna inanan bu muhterem insan, öğrencilerini de devamlı okumaya, öğrenmeye teşvik ederdi. Maddeten ve manen gelişmek, yükselmek, topluma hakkıyla faydalı olabilmek başka nasıl olabilir?

Din ilimleriyle fen ilimlerini kaynaştırmayı başaran Es’ad Coşan Hocaefendi sohbetleriyle olduğu kadar kalıcı eserleriyle insanımıza güzel hizmetler sundu.

İslâma hizmeti gaye edinen ve bir çeşnilik arzeden dini cemaatlerin farklı hizmet metodlarına sahip olmaları gayet tabii. Her cemaat hizmetin bir köşesinden tutmakta, birbirlerinin işini kolaylaştırmaktadır.
 

içindekiler | ana sayfa