ES’AD HOCA

Kazım Güleçyüz

08.02.2001 Yeni Asya


Geçen birkaç günün şok gelişmesi ise, Prof. Dr. Es’ad Coşan Hocaefendinin bir süredir vatan hasreti çekerek yaşadığı Avustralya’da Hakkın rahmetine kavuşması oldu.

Es’ad Hoca ile doğrudan bir görüşmemiz hiç olmadı. Buna mukabil, aynı meclislerde iki kez bir arada olduk. İkisi de iftar davetiydi. İlki 80’li yılların başlarında İskenderpaşa Camiinin yemekhanesinde üniversite talebelerine verilen bir iftardı. Es’ad Hoca iftarın ardından kısa bir konuşma yapmış, birleştirici ve kucaklayıcı mesajlar vermişti.

İkinci iftar Akra-FM’in en parlak dönemi olan 1995’te Çamlıca’daki Hacegan’da verilmişti. Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Mehmed Kutlular’ın da katılıp kısa bir selamlama konuşması yaptığı bu iftarda davetlilere hitap eden Es’ad Hoca Türkiye’deki İslâmi hizmetlerin tarihçesini kısaca özetlerken, Kirazlımescid Sokağının bu hizmetlerdeki mümtaz yerine temas etme kadirşinaslığını da göstermişti.

Nakşibendi geleneğinin önemli isimlerinden biri olan Es’ad Hocanın, hayatının son senelerini gurbet ellerde geçirmek zorunda bırakılmış olması, hüzün verici bir hadise.

Sosyolog Nilüfer Göle’nin Mehmed Barlas’la sohbetine “postmodern” değil, “prehistorik” bir olay olarak nitelediği 28 Şubat “darbe”si, Es’ad Hocayı ve İskenderpaşa cemaatini de derinden etkiledi. Dahili fitneler de işin içine girince, İskenderpaşa merkezli hizmetler büyük yara aldı.

İskenderpaşa ekolü, bilhassa dergi ve radyo yayıncılığı alanlarında üstün başarılara imza atmıştı. Aynı başarıyı gazete ve TV’ye de taşımaya hazırlanıyordu, ama olmadı.

Es’ad Hocayı en çok üzen ve sıkan önemli sebeplerden birinin de, “ulema-umera” ilişkilerini tanzim eden kökleşmiş gelenekleri çiğneme pahasına herkesin kendisine biat etmesini isteyen Erbakan’ın tavırları olduğu söyleniyor.

Es’ad Hoca hizmetini kırgın bir halet-i ruhiye ile gittiği Avustralya’da devam ettirdi. Ve ecel, onu dünyanın öbür ucundaki bu ülkede yakaladı. Damadı Prof. Dr. Ali Yücel Uyarel’le birlikte, elim bir trafik kazası sonucu Hakkın rahmetine erişti. Vatanına kavuşamadan ecel şerbetini içti.

Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Mekanı Cennet olsun. Aile efradının ve İskenderpaşa cemaatinin başı sağ olsun.


içindekiler | ana sayfa