FIRSAT, BU FIRSAT DİYE DİYE...

Sadık Albayrak [email protected]
10.2.2001 Milli Gazete

Merhum Mahmud Es'ad Coşan Hoca'nın elim bir trafik kazası sonucu rahmet-i Rahman'a kavuşması üzerine, bir "Nakşibendi Tarikatı" tartışması başladı ki, sormayın gitsin!.. Bilen konuşuyor, bilmeyen de zırvalayıp duruyor. Böyle bir ortamda, her TV kanalında bir "reyting" aldatmacası sürüp giderken, birinde, Şeyh Nazım Kıbrısî'ye soruyorlar: - Prens Charles, Müslüman oldu, ne zamandan beri? Hoca Efendi cevap veriyor: "- Kalû belâ"dan beri!.. Şovmen soruyor: - O da ne demek? Adam, Müslümanım, diyor, amma ruhların yaradılışında, Rabbine karşı: - Evet, sen bizim Rabbimizsin, dediler'den haberi yok!.. O zaman, Charles da bunlar gibi Müslüman!

Amma işin çarpıcı yanı, bir sürü revizyonist, bir takım şaklabanlar kalkıyorlar, şuna-buna zifos sıçratıp, "İngiliz ajanlığı" ile bütün Sünnî ulemayı ve ehl-i tarik yolunda seyrü sülûk etmiş bütün zevatı da, "ingiliz muhibliği" ile damgalamak istiyor!.. Halbuki, bunların hepsi ya Alman veya Fransız, İngiliz, olmazsa, "Beyaz Adam"ın uyguladığı jenositin birer şakşakçısı...

Bir başka blokta da, Marksist ve Ateist baskılarla, yetmiş yıl zulüm ve işkence görenler de, dinlerini, ahlâklarını ve kimliklerini, Nakşibendilik ve Müridizm sayesinde korumuşlardır! Bunların bütün vehim ve korkuları, uyguladıkları gestapo ve polit büro yöntemlerinin bir fayda vermediği ve topraktan yeşeren güller gibi, inanç ve iman ehlinin tekrar, inandıklarını ve İslâm'ın evrensel ilkelerini, beş kıtaya yaymak için verdikleri mücadelelerin bir "muhacir mantığı ve ameli" ile sürüp gittiğini anlamaktan aciz ve şaşkın bir konumda olmaları gerçeğidir, bütün mesele...

Bir mümin ölmeye görsün, ardından sökün eden bütün kalabalıkların ürküntüsü içinde ne kadar Ateist, feminist, nihilist, faşist, anarşist, narsist vs... varsa hepsi, at sineğinin saldırısına uğramış gibi zıplayıp durmaya başlıyorlar. Amma gördüler ki, Allah'ın nurunu kimse şimdiye kadar söndüremedi, bundan sonra da güçleri yetmeyecektir! Dün, Es'ad Hoca'nın makberine tevdiindeki kalabalıkla, bugün de rahmet-i Rahman'a kavuşan "Şeyhü'l-Muharrirîn" Ahmet Kabaklı Hocamız da aynı iman ve iz'anla ebedî istirahatgâhına tevdi edilecektir! Servet'in şahsında bütün Kabaklı ailesine, başsağlığı dileriz. Biline ki, Hak yumruklandıkça güçlenir!..

içindekiler | ana sayfa